Monday, May 14, 2007

Iti

Nigula
gikan sa lubot
sa mayang nagpalami
sa bayabas nga hinog.
Nahagbong
Itom, nagtikoskos
daw siling kuyos
apan sa sulod
may lisong
nangandoy
sa sidlak
sa adlaw.

No comments: